søndag 23. april 2017

Skog i snø

God og mett av glohopper tykte eg det var litt tidleg å gå ned att, og vandra difor vidare på skogsvegen.  Snøkleksene dala ned i store flak, og innbaud ikkje akkurat til så mykje fotografering.   Men når ein går der åleine og spekulerar og let fantasien vandre så dukkar liksom motiva opp av seg sjølv og innbyd til leik med kameravinklar og innstillingar.  Det er sikkert ikkje mange som tykkjer at blaute snøflukser i granskog er noko å spandere bilder på, men eg hadde ein fin tur og var god fornøgd med dagen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar